Aanmelden

Meld je aan
^

Indien u zich wil aanmelden voor behandeling, kunt u een e-mail aan mij sturen met het verzoek om contact op te nemen. Ik zal u dan binnen 5 werkdagen benaderen om te bespreken of mij aanbod passend is bij uw zorgvraag.

^

Tijdens dit gesprek zal ik een aantal vragen stellen over uw hulpvraag/therapieverwachting om in te schatten of psychotherapie in mijn praktijk geboden kan worden. Wanneer dat zo is, maken we een afspraak voor het intakegesprek . Als de klachten/hulpvraag beter in een andere setting behandeld kunnen worden, zal ik zo gericht mogelijk advies geven.

^

Mocht mijn aanbod bij uw hulpvraag passen en is de wachttijd voor behandeling voor u acceptabel is, dan kunt u onderstaand (beveiligd) aanmeldformulier invullen. Hierbij is het noodzakelijk dat u de verwijsbrief van de huisarts toevoegt of dat uw huisarts deze zelf via Zorgdomein stuurt. (Wanneer een intake niet tot stand komt worden je gegevens zorgvuldig verwijderd).

^

Voordat u het aanmeldformulier in gaat vullen, raad ik u aan om de lijst van gecontracteerde zorgverzekeraars te raadplegen om te controleren of uw zorgverzekeraar ertussen zit. In geval van twijfel kunt u contact met mij en/of uw zorgverzekeraar hebben om de opties te bespreken. Zonder geldige verwijsbrief kan de behandeling niet starten.

De wachttijd voor een nieuwe aanmelding/intake bedraagt op dit moment meer dan 3 maanden (1-februari 2024).  Om die reden neem ik op dit moment geen nieuwe cliënten aan, helaas ook niet op een wachtlijst.