Praktische info

Wachttijd

De wachttijd voor een nieuwe aanmelding/intake bedraagt op dit moment meer dan 3 maanden (1-februari 2024).  Om die reden neem ik op dit moment geen nieuwe cliënten aan, helaas ook niet op een wachtlijst.

Aanmelden
Indien u zich wilt aanmelden voor behandeling, kunt u een e-mail naar mij sturen met het verzoek om contact op te nemen. Ik streef ernaar om u binnen 14 dagen te benaderen om te bespreken of mijn aanbod passend is bij uw zorgvraag. Mocht mijn aanbod aansluiten bij uw hulpvraag en de wachttijd voor behandeling voor u acceptabel zijn, dan kunt u, na overleg met mij, het (beveiligde) aanmeldformulier invullen. 
De intakefase

In de intakefase zullen wij stilstaan bij de klachten en de voorgeschiedenis van de klachten, de hulpvraag, en uw verwachtingen van de behandeling. Na de intakefase vindt er een adviesgesprek plaats waarin we de diagnose, uw doelen voor de behandeling en het behandelplan gaan bespreken. In het behandelplan staan uw klachten en aan welke problemen u wilt werken. Wanneer u akkoord bent met de diagnose en het behandelplan, kan de behandeling van start gaan. Uw verwijzer ontvangt met uw toestemming een brief met een samenvatting van het behandelplan.

Blijkt uit deze intakefase dat u voor uw hulpvraag bij mij niet aan het juiste adres bent, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts, die u kan verwijzen naar een andere praktijk, de POH-GGZ of de Specialistische GGZ.

Behandeling

Ik bied generalistische zorg in het kader van zowel de Basis- als de Specialistische GGZ . In de Basis-GGZ worden kortdurende, doelgerichte behandelingen geboden waarbij de cliënt in staat is zelf de regie te pakken. Het is bedoeld voor milde tot matige, niet-complexe psychische problemen. Onder Specialistische GGZ zorg wordt verstaan de behandeling van complexe, ernstige tot zeer ernstige klachten, bijvoorbeeld doordat er meerdere klachten gelijktijdig spelen. De behandeling kan plaats vinden in de Nederlandse, Engelse of Hebreeuwse taal. Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen in behandeling komen voor:

^

Angst, paniek, dwang of fobische klachten

^

Depressie en somberheid

^

Piekeren

^

Stress en burn-out

^

Trauma

^

Negatief zelfbeeld

^

Rouwverwerking en vastgelopen rouw

Enkele diagnoses zijn uitgesloten voor vergoeding van de zorgverzekeraar zoals: relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. 

De praktijk biedt geen behandelingen voor: psychotische stoornissen, problematisch middelengebruik (als hoofddiagnose), bipolaire stoornis, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, ernstige suïcidaliteitsklachten en/of crisisgevoeligheid, eetstoornissen en NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).

Afzeggen van afspraken

Het afzeggen van een afspraak kan tot 24 uur van tevoren. Bij niet tijdig annuleren, ook bij ziekte, of het niet verschijnen zonder bericht (“no-show”) wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Ik doe dat omdat het mij niet lukt om op korte termijn iemand anders nog te kunnen inplannen en omdat de verzekeraar deze tijd niet vergoedt. Bij niet tijdig annuleren van een afspraak breng ik €65 per zitting in rekening. Deze kosten kunt u niet declareren bij de verzekeraar.

Vergoeding behandeling
Gecontracteerde zorg

Voor 2024 heb ik contracten afgesloten met onderstaande verzekeraars. De kosten van de behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar, vanuit de basisverzekering. Het eigen risico wordt wel in rekening gebracht (per kalenderjaar).

Zilveren Kruis (incl. Achmea, Interpolis, FBTO en De Friesland)

a.s.r. (incl. Ditzo en De Amerfoortse)

Caresq (incl. Aevitae, EUCARE)

DSW (incl. inTwente, Stad Holland)

Salland (incl. HollandZorg en Salland Zorgkantoor)

Menzis (incl. Anderzorg, Hema, PMA en VinkVink)

Zorg en Zekerheid (incl. AZVZ)

ONVZ (incl. PNOzorg, VvAA en Jaaah)

CZ (incl. CZdirect, Just, Nationale-Nederlanden, OHRA).

VGZ (incl. VGZbewuzt, IZA, IZZ, MVJP, UMC, Univé, Zorgzaam en ZEKUR)

Ongecontracteerde zorg

Staat uw zorgverzekeraar niet in de bovengenoemde lijst? Dan kunt u alsnog in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van uw behandeling. Het percentage wat vergoed wordt varieert tussen de 60-80% van de totale kosten. U krijgt aan het einde van de maand van Psychologiepraktijk Shalita een nota overhandigd. U dient deze factuur eerst zelf te betalen. Vervolgens kunt u de factuur bij uw verzekering indienen voor vergoeding. Voor ongecontracteerde zorg hanteer ik 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Voor een overzicht van de tarieven voor niet verzekerde / particuliere zorg klik hier.

Bij sommige zorgverzekeraars bestaat een volledige/zuivere restitutiepolis die 100% van de kosten van de behandeling dekt. Let op: er zijn restitutiepolissen die GGZ uitsluiten van 100% vergoeding. Check altijd de voorwaarden van uw verzekering.

Altijd geldt:

U draagt de verantwoordelijkheid om bij uw zorgverzekeraar na te gaan op welke vergoeding u recht heeft. In geval van twijfel, kunt u altijd van tevoren met mij overleggen.

Het wettelijk verplichte eigen risico is in 2024 vastgesteld op 385 euro per jaar. Dat is het bedrag dat u per jaar altijd zelf dient te betalen voor alle geleverde zorg.

 

Kwaliteit
De praktijk beschikt over een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut.

De praktijk is aangesloten bij de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP).  De LVVP kent een eigen klachtenprocedure.

Om de kwaliteit verder te waarborgen heb ik verschillende beroepskwalificaties, registraties en lidmaatschappen bij diverse verenigingen. Daarnaast neem ik deel aan intervisiegroepen en er vindt geregeld overleg met collegae plaats.

Klachten en geschillen

Bent u niet tevreden over uw behandeling of heeft u een klacht, geeft u dat dan vooral aan. In het geval dat dit voor u niet een bevredigende oplossing oplevert, kunt u via de volgende link meer informatie krijgen over de klachtenregeling van de LVVP waar ik bij aangesloten ben.